Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje (pdf)

  • Download file
  • File size: 1.28 MB
  • Language: Česky

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.