Artykuł przeglądowy: Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych (pdf)

  • Download file
  • File size: 1.27 MB
  • Language: Polski

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Artykuł przeglądowy: Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.