Informacja prasowa: Renscan5™ & REVO® (pdf)

File size: 324 kB Language: Polski

Informacja prasowa: Renscan5™ & REVO®

Firma Renishaw osiągnęła najbardziej znaczący od 20 lat postęp w dziedzinie technologii maszyn współrzędnościowych (CMM) prowadzając ostatnio rewolucyjną technikę skanowania pięcioosiowego. Renscan5™, nową technologię, która umożliwia bardzo dokładne i szybkie pomiary skaningowe na maszynach współrzędnościowych oraz REVO™, pierwszy z rodziny rewolucyjnych systemów głowic i sond pomiarowych, wyznaczający nowy standard przemysłowy systemów skanowania.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Email me when this file is updated

Didn't find what you were looking for?

tell us what you couldn’t find and we will do our best to help