Ulotka: Kalibrator wieloosiowy XM-60 dla obrabiarek (pdf)

File size: 197 kB Language: Polski Part number: L-5103-4043

Ulotka:  Kalibrator wieloosiowy XM-60 dla obrabiarek

XM-60 to laserowy system pomiarowy przeznaczony do obrabiarek, umożliwiający jednoczesny pomiar sześciu błędów geometrycznych z jednego zamocowania w dowolnej orientacji przestrzennej. Jest doskonałym narzędziem diagnostycznym do badania wszystkich błędów geometrycznych w osi, po wykonaniu jednego pomiaru.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Latest videos - Calibration products

Latest items - Calibration products

Email me when this file is updated

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help