Članek: Renscan5™ & REVO® (pdf)

File size: 67 kB Language: Slovenščina

Članek: Renscan5™ & REVO®

Renishaw je pred kratkim predstavil revolucionarno tehniko petosnega skeniranja, s katero v tehnologijo koordinatnih merilnih strojev (KMS) uvaja najpomembnejše novosti zadnjih dvajsetih let. Renscan5™, nova tehnologija, ki bo omogočila visokonatančno in ultrahitro petosno skeniranje s KMS, in REVO™, prva v novi družini revolucionarnih merilnih glav in sistemov, bosta na novo definirala standarde na področju sistemov za skeniranje.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Email me when this file is updated

Didn't find what you were looking for?

tell us what you couldn’t find and we will do our best to help