Fallstudie: Scania – där verktygsmaskinunderhållet är en investering och inte en kostnad! (pdf)

File size: 157 kB Language: Svenska

Fallstudie: Scania – där verktygsmaskinunderhållet är en investering och inte en kostnad!

Dynamate AB, företaget som sköter anläggningsunderhållet för den världsledande lastbilstillverkaren Scania, har infört en av de mest omfattande och välstrukturerade underhållsstrategierna i branschen. Hjärtat i programmet är Renishaws QC10 ballbarsystem som används för att övervaka prestandan hos över 500 stora CNC-maskiner.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Other languages:

日本語 , English , Slovenščina

Latest videos - Calibration (laser and ballbar)

Latest items - Calibration (laser and ballbar)

Email me when this file is updated

Didn't find what you were looking for?

tell us what you couldn’t find and we will do our best to help