Vitbok: Släpp loss den dolda potentialen i era koordinatmätmaskiner (CMM) (pdf)

  • Download file
  • File size: 1.28 MB
  • Language: Svenska

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Vitbok: Släpp loss den dolda potentialen i era koordinatmätmaskiner (CMM)

Mätning är avgörande för alla tillverkningsföretag, och ger nödvändig information för att styra alla processer och verifiera produkter. Men äldre koordinatmätmaskiner (CMM) kan lätt bli flaskhalsar om företaget inte håller jämna steg med de växlande behoven inom mättekniken. Framsteg i sensorteknik, mätprogram och styrteknik ger nu möjlighet att förvandla befintliga CMM så att de kan ge högre noggrannhet, snabbare mätningar, högre automationsgrad och nya funktioner, samtidigt som du kan dra full nytta av CAD-driven programmering. I dagens ekonomiska klimat är en uppgradering en klok åtgärd både ekonomiskt och ekologiskt.