Tiskové zprávy: REXM - pouze text (doc)

File size: 28 kB Language: Česky

Tiskové zprávy:  REXM - pouze text

Úhlový snímač REXM nabízí novou úroveň řešení pro aplikace, které vyžadují nejvyšší parametry snímače – celkovou přesnost po instalaci lepší než ±1 úhlová vteřina, nulové hysterezní ztráty a výjimečnou opakovatelnost.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Latest videos - Optical encoders

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help