Tiskové zprávy: REXM (pdf)

File size: 104 kB Language: Česky

Tiskové zprávy:  REXM

Úhlový snímač REXM nabízí novou úroveň řešení pro aplikace, které vyžadují nejvyšší parametry snímače – celkovou přesnost po instalaci lepší než ±1 úhlová vteřina, nulové hysterezní ztráty a výjimečnou opakovatelnost.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Latest videos - Optical encoders

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help