Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje (pdf)

File size: 1.28 MB Language: Česky

Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a
kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími
se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích
stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření,
větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém
klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Latest videos - CMM products

Latest items - CMM products

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help