Dla uzyskania znacznej szybkości skanowania oraz wysokiej powtarzalności, w systemie Equator zastosowano "równoległy układ kinematyczny" (jpg)

File size: 5.85 MB Language: Language Independent Dimensions: 3998 x 5344 px

Dla uzyskania znacznej szybkości skanowania oraz wysokiej powtarzalności, w systemie Equator zastosowano "równoległy układ kinematyczny"

Dzięki konstrukcji "równoległego układu kinematycznego", komparator Equator umożliwia skanowanie z wysoką szybkością oraz wykonywanie szybkich przemieszczeń. Równocześnie zostaje zachowana sztywność, która pozwala na uzyskanie wysokiej powtarzalności "punkt względem punktu", co stanowi czynnik o krytycznym znaczeniu dla przebiegu pomiarów porównawczych.

Other versions:

180×241 jpg
960×1283 jpg
140×187 jpg
500×668 jpg

Latest videos - Equator gauges

Latest items - Equator gauges

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help