Analizy przypadków: (IN113) Future AM - Modernizacja systemu pomiarowego skróciła czas kontroli (pdf)

File size: 1.25 MB Language: Polski Part number: H-5650-3326-01-B

Analizy przypadków:  (IN113) Future AM - Modernizacja systemu pomiarowego skróciła czas kontroli

Firma Future Advanced Manufacture (Future AM) wygrała duży kontrakt w USA na produkcję tytanowych łopatek do silników nowej generacji. Wkrótce po tym, w celu usprawnienia procesu kontroli firma zainwestowała w system pomiarów pięcioosiowych REVO® firmy Renishaw. Uzyskany w ten sposób wzrost dokładności i wydajności nie tylko zapewnił powodzenie projektu, ale także umożliwił rozszerzenie działalności oraz umocnił pozycję i reputację firmy z Gloucestershire wśród istniejących klientów.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Latest videos

Latest items

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help