Case study: Renishaw skratio vreme obrade rotora za avioindustriju (docx)

File size: 48 kB Language: srpski jezik

Case study:  Renishaw skratio vreme obrade rotora za avioindustriju

Honeywell Aerospace kao deo globalnog tehničkog konglomerata Honeywell, koji posluje na komercijalnim i potrošačkim tržištima, proizvodi rotore kompresora i rotore sa lopaticama (engl. blisk) za komercijalne avione. Pri izradi rotora, koji su u suštini radijalni i aksijalni kompresori, referentni položaj na radnom predmetu mora biti garantovan tokom celog procesa obrade. Ako se ne održava referentna tačka na radnom predmetu, rotor nije prihvatljiv i potrebno ga je doraditi, popraviti ili odbaciti.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Latest videos - Machine tool products

Latest items - Machine tool products

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help