Studija slucaja: Renishaw skratio vreme obrade rotora za avioindustriju (pdf)

File size: 1.80 MB Language: srpski jezik Part number: H-5650-3434

Studija slucaja: Renishaw skratio vreme obrade rotora za avioindustriju

Honeywell Aerospace kao deo globalnog tehničkog konglomerata Honeywell, koji posluje na komercijalnim i potrošačkim tržištima, proizvodi rotore kompresora i rotore sa lopaticama (engl. blisk) za komercijalne avione. Pri izradi rotora, koji su u suštini radijalni i aksijalni kompresori, referentni položaj na radnom predmetu mora biti garantovan tokom celog procesa obrade. Ako se ne održava referentna tačka na radnom predmetu, rotor nije prihvatljiv i potrebno ga je doraditi, popraviti ili odbaciti.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Latest videos - Machine tool products

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help