Fallstudie: Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar (docx)

File size: 30 kB Language: Svenska

Fallstudie:  Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar

En framgångsrik tillverkare av verktygsmaskiner, StankoMachComplex, stod inför ett dilemma. Då efterfrågan på deras växande utbud av verktygsmaskiner ökade snabbt skapade företagets noggranna rutiner för produktester en flaskhals i produktionen. De behöva snabba på testgenomströmningen och samtidigt öka noggrannheten hos sina precisionsmätningar. Svaret var en kombination av Renishaws mätningslösningar.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Latest videos - Calibration products

Latest items - Calibration products

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help