Fallstudie: Scania – där verktygsmaskinunderhållet är en investering och inte en kostnad! (pdf)

File size: 157 kB Language: Svenska

Fallstudie: Scania – där verktygsmaskinunderhållet är en investering och inte en kostnad!

Dynamate AB, företaget som sköter anläggningsunderhållet för den världsledande lastbilstillverkaren Scania, har infört en av de mest omfattande och välstrukturerade underhållsstrategierna i branschen. Hjärtat i programmet är Renishaws QC10 ballbarsystem som används för att övervaka prestandan hos över 500 stora CNC-maskiner.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Other languages:

日本語 , Slovenščina , English

Latest videos - Calibration products

Latest items - Calibration products

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help