Pressmeddelande: Equator™ - the versatile gauge™ – det mångsidiga mätsystemet (doc)

File size: 42 kB Language: Svenska

Pressmeddelande:  Equator™ - the versatile gauge™ – det mångsidiga mätsystemet

Det nya patenterade mätsystemet Equator™ sänker kostnaderna för inköp, underhåll och fixturarbeten, det kan förprogrammeras för många detaljer, och omprogrammeras på några minuter vid ändringar i konstruktionen. Equator är ett radikalt nytt alternativ till traditionell dedikerad mätning – ett system som fyller ett tomrum på marknaden som aldrig hanterats tidigare. Det är inte bara ett nytt mätsystem, det är lanseringen av Renishaws första produktserie inom mätteknik.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Latest videos - Equator gauges

Latest items - Equator gauges

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help