Pressmeddelande: OMP60 OMI-2 - Nytt kompakt probsystem för fleroperationsmaskiner och fräs-/svarvmaskiner (pdf)

File size: 484 kB Language: Svenska

Pressmeddelande:  OMP60 OMI-2 - Nytt kompakt probsystem för fleroperationsmaskiner och fräs-/svarvmaskiner

Renishaws nya prob OMP60 är den första i en ny generation av produkter med optisk överföring, konstruerade för att vara förenliga med alla Renishaws befintliga optiska mottagare och optiska system av nästa generation. Den gör att fördelarna med probmätning kan användas i ett brett urval av fleroperationsmaskiner och fräs- /svarvmaskiner och erbjuder användarna upp till 90 % snabbare uppsättning, minskade kassationer, minskade fixturkostnader och förbättrad processtyrning.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Latest videos - Machine tool products

Email me when this file is updated

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help