Fuar için Video: Videolar: TRS2 (mpg)

File size: 28.76 MB Language: Türkçe Dimensions: 720 x 576 px

TRS2 bundan farklı olarak ToolWise™ teknolojisi sayesinde dönmekte olan takımdan yansıyan ışığı analiz ederek takımın sağlam olup olmadığını kontrol eder.

Watch now:

512×384 mp4

Latest videos - Machine tool products

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help